“Yalnızlık, Türkçülerin ortak kaderidir.” sözü Atsız’a mı ait?

“Yalnızlık, Türkçülerin ortak kaderidir.” sözü Atsız’a mı ait?

Yanlış

‘Yalnızlık, Türkçülerin ortak kaderidir. Bazen seni en yakının olan sevdiğin, eşin, çocukların, dostların da anlamayabilir.“ sözü Atsız’a ait olduğu iddia edilerek sosyal paylaşım platformlarında ve çeşitli yerlerde aktarılıyor.

Yukarıda bahsedilen söz;

Atsız’ın yazdığı kitaplar, yazdığı yazılar, çıkardığı dergilerin hiç birinde Atsız’ın böyle bir sözü yoktur. Bu söz hiç bir şekilde Atsız’a ait değildir.

Taramak için aşağıdaki eserlere bakabilirsiniz. Hiç birinde bu söz geçmez.

*Bozkurtlar

*Deli Kurt

*Ruh Adam

*Yolların Sonu

*Türk Ülküsü

*Türk Tarihinde Meseleler

*Türk Edebiyatı Tarihi

*Dalkavuklar Gecesi/ Z Vitamini

*Türk Ansiklopedisindeki Yazıları

*Çanakkale’ye Yürüyüş, Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferleri

*İçimizdeki Şeytan/En Sinsi Tehlike/Hesap Böyle Verilir

*Makaleler 1/Makaleler 2/Makaleler 3/Makaleler 4

*Divan-ı Türk-i Basit, Gramer ve Lugati

*Şart Başına Cevap

*16. Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi’nin Eseri ve Bu Eserin Türk Dili ve Kültürü Bakımından Ehemmiyeti

*Komünist Don Kişotu Proleter Burjuva Nâzım Hikmetof Yoldaşa

*Türk Tarihi Üzerinde Toplamalar

*15. Asır Tarihçisi Şükrullah, Dokuz Boy Türkler ve Osmanlı Sultanları Tarihi

*Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi, Hayatı ve Eserleri

*900. Yıldönümü (1040-1940)

*Türkiye Asla Boyun Eğmeyecektir

*Osmanlı Tarihleri I

*Osman (Bayburtlu), Tevârih-i Cedîd-i Mir’at-ı Cihan

*Birgili Mehmed Efendi Bibliyografyası

*İstanbul Kütüphanelerine Göre Ebussuud Bibliyografyası

*Âli Bibliyografyası

*Âşıkpaşaoğlu Tarihi

*Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden Seçmeler

*Oruç Beğ Tarihi

Nihal Atsız’ın yazdığı dergilerdeki yazılarında da geçmemektedir.

*Atsız Mecmua

*Orhun(1. Dönem)

*Orhun(2. Dönem)

*Orkun(1.Dönem)

*Orkun(2.Dönem)

*Ötüken Dergisi

Yazılarının çıktığı bir kaç dergide de bu sözün izine rastlanmamaktadır. Dolayısıyla bu söz Hüseyin Nihal Atsız’a ait değildir.

2 Yorum

  • cahilliğine verdim hangi kitabını okudun da yok diyorsun … göz gezdirirsen göremezsin, okuman gerek

    • Sakin olalım,sinirlenmeyelim; gelen soruları hiçbir kuşkuya mahal vermeksizin cevaplayalım, bilmediklerinizi öğretip yanlış bildiklerinizi de düzeltelim diye uğraşıyoruz. Her soruyu ve düşünceyi dikkate alıp cevap yazıyoruz. Ama gel gör ki, buram buram aptallık kokan yorumlar karşısında -sabrımız da taşınca- sert geri dönüşler yapmak durumunda kalıyoruz. Be geri zekâlı! Yaptığımız paylaşımdaki bütün kaynak kitaplar tek tek, sayfa sayfa, satır satır, harf harf okunup incelendi de buraya yazıldı. Zavallı yaşamında adını dâhi işitmediğin, Atsız Beğ’e ait kitapların tamamını okunarak bu paylaşım hazırlandı. İçi boş bilmişliğinize ve ithamlarınıza gösterecek müsamahamız yok! Madem ki bu sözün Atsız’a ait olduğunu iddia ediyorsun, bunu kanıtlamazsan senden alçağı yoktur!

AtsızAta için bir cevap yazın X